VOŠIS a SŠEMI
Class
Teacher
Classroom
VOŠIS a SŠEMI VO1G
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 26/10
PZM
PM
COU
PZM
PM
COU
AG1
ST
RAN
AG1
ST
RAN
AG1
ST
RAN
Tue 27/10
AGPZ
M
COU
AGPZ
M
COU
AGPZ
M
COU
1GPZ
BOZP
PTK
AGPZ
BOZP
PTK
UGA
KAR
UGA
KAR
UGA
KAR
Wed 28/10
Den vzniku samostatného Československého státu
Thu 29/10
PVM
PRV
PVM
PRV
AJ
KOZ
AJ
KOZ
UGA
KAR
UGA
KAR
Fri 30/10
AGPZ
OS
MAT
AGPZ
OS
MAT
AGPZ
OS
MAT
AGPZ
OS
MAT
Powered by