Vyšší odborná škola informačních studií
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola informačních studií Petrík Tomáš
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 23/5
Tue 24/5
VO2P celá
2.3
ČS
VO2P celá
2.3
ČS
VO2P celá
2.3
ČS
VO1P celá
VO1Z celá
1.1
DIT
VO1P celá
VO1Z celá
1.1
DIT
VO1P celá
2.5
ZEO
VO1P celá
2.5
ZEO
VO1P celá
2.5
ZEO
VO1P celá
2.5
ZEO
Konzultace KON
Konzultace KON
Wed 25/5
VO1Z celá
1.1
EOB
VO1Z celá
1.1
EOB
VO1Z celá
1.1
EOB
VO1Z celá
1.1
EOB
Thu 26/5
Fri 27/5
Powered by