Vyšší odborná škola informačních studií
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola informačních studií 2.5 | Učebna lab.+jazyk
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 20/5
VO2I 2IKS
VO2K 2IKS
VO2S 2IKS
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO2I 2IKS
VO2K 2IKS
VO2S 2IKS
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO1S celá
2.5
AJ
KOZ
VO1S celá
2.5
AJ
KOZ
VO1P celá
2.5
AJ
KOZ
VO1P celá
2.5
AJ
KOZ
Tue 21/5
VO1I 1IKM
VO1K 1IKM
VO1M 1IKM
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO1I 1IKM
VO1K 1IKM
VO1M 1IKM
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO1P celá
2.5
ZEO
PTK
VO1P celá
2.5
ZEO
PTK
VO1P celá
2.5
ZEO
PTK
VO1P celá
2.5
ZEO
PTK
Wed 22/5
VO1Z celá
2.5
EOB
PTK
VO1Z celá
2.5
EOB
PTK
VO1S celá
2.5
AJ
KOZ
VO1S celá
2.5
AJ
KOZ
VO1Z celá
2.5
AJ
KOZ
VO1Z celá
2.5
AJ
KOZ
Thu 23/5
VO1I 1IKM
VO1K 1IKM
VO1M 1IKM
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO1I 1IKM
VO1K 1IKM
VO1M 1IKM
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO1P 1PZ
VO1Z 1PZ
2.5
DIT
PTK,PTK
VO1P 1PZ
VO1Z 1PZ
2.5
DIT
PTK,PTK
Fri 24/5
VO1G celá
2.5
AJ
KOZ
VO1G celá
2.5
AJ
KOZ
VO2I 2IKS
VO2K 2IKS
VO2S 2IKS
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO2I 2IKS
VO2K 2IKS
VO2S 2IKS
2.5
AJ
KOZ,KOZ,KOZ
VO1Z celá
2.5
AJ
KOZ
VO1Z celá
2.5
AJ
KOZ
Powered by