VOŠIS a SŠEMI
Class
Teacher
Classroom
VOŠIS a SŠEMI Rantoš Daniel
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 26/10
VO1A AG1
VO1G AG1
ST
VO1A AG1
VO1G AG1
ST
VO1A AG1
VO1G AG1
ST
VO3A AGPZ
VO3G AGPZ
VO3P AGPZ
VO3Z AGPZ
SEM
VO3P 2PZ
VO3Z 2PZ
SEM
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Vedoucí učitel ročníku VUR
Tue 27/10
Wed 28/10
Den vzniku samostatného Československého státu
Thu 29/10
Fri 30/10
VO2P 1PZ
VO2Z 1PZ
ST
VO2P 1PZ
VO2Z 1PZ
ST
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Powered by