VOŠIS a SŠEMI
Class
Teacher
Classroom
VOŠIS a SŠEMI Zachovalová Lucie
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 1/3
Tue 2/3
VO2G celá
PMT
VO2G celá
PMT
VO3A AGPZ
VO3G AGPZ
VO3P AGPZ
VO3Z AGPZ
EKM
VO3A AGPZ
VO3G AGPZ
VO3P AGPZ
VO3Z AGPZ
EKM
Wed 3/3
VO2Z celá
EKM
VO2Z celá
EKM
Thu 4/3
Fri 5/3
VO2I celá
ISP
VO2I celá
ISP
VO2I celá
ISP
VO2I celá
ISP
Powered by