VOŠIS a SŠEMI
Class
Teacher
Classroom
VOŠIS a SŠEMI Zachovalová Lucie
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 3/5
Tue 4/5
VO3A AGPZ
VO3G AGPZ
VO3P AGPZ
VO3Z AGPZ
1.5
EKM
VO3A AGPZ
VO3G AGPZ
VO3P AGPZ
VO3Z AGPZ
1.5
EKM
VO2G celá
2.1
MR
VO2G celá
2.1
MR
VO2A celá
2.1
PMT
VO2A celá
2.1
PMT
Wed 5/5
VO2Z celá
EKM
VO2Z celá
EKM
Thu 6/5
Fri 7/5
VO2I celá
ISP
VO2I celá
ISP
VO2I celá
ISP
VO2I celá
ISP
Powered by