Vyšší odborná škola informačních studií
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola informačních studií Makajev Alexander
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 23/5
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Tue 24/5
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Wed 25/5
VO1I celá
VO1K celá
VO1M celá
2.3
APP
VO1I celá
VO1K celá
VO1M celá
2.3
APP
VO1I celá
VO1K celá
VO1M celá
VO1S celá
2.3
APP
VO1I celá
VO1K celá
VO1M celá
VO1S celá
2.3
APP
Konzultace KON
Konzultace KON
Thu 26/5
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Fri 27/5
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Powered by