Vyšší odborná škola informačních studií
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola informačních studií Fonferová Ludmila
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 30/1
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
Výchovné poradenství, psycholo POR
Výchovné poradenství, psycholo POR
Tue 31/1
Wed 1/2
Thu 2/2
Fri 3/2
Konzultace KON
Powered by