VOŠIS a SŠEMI
Class
Teacher
Classroom
VOŠIS a SŠEMI Fonferová Ludmila
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 25/10
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Tue 26/10
VO1I 1M
VO1K 1M
VO1M 1M
VO1S 1M
2.3
PSY
VO1I 1M
VO1K 1M
VO1M 1M
VO1S 1M
2.3
PSY
VO1I 1M
VO1K 1M
VO1M 1M
VO1S 1M
2.3
PSY
VO1I 1M
VO1K 1M
VO1M 1M
VO1S 1M
2.3
PSY
VO1I 1M
VO1K 1M
VO1M 1M
VO1S 1M
2.3
PRE
VO1I 1M
VO1K 1M
VO1M 1M
VO1S 1M
2.3
PRE
Konzultace KON
Výchovné poradenství, psycholo POR
Výchovné poradenství, psycholo POR
Wed 27/10
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Thu 28/10
Den vzniku samostatného československého státu
Fri 29/10
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Nepřímá pedagogická činnost NPČ
Powered by