Vyšší odborná škola informačních studií
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola informačních studií Fonferová Ludmila
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 4/12
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
VO1I 1CM
VO1K 1CM
VO1M 1CM
VO1S 1CM
1.1
PSY
Konzultace KON
Tue 5/12
Wed 6/12
Thu 7/12
Fri 8/12
Výchovné poradenství, psycholo POR
Výchovné poradenství, psycholo POR
Powered by