Vyšší odborná škola informačních studií
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola informačních studií 1.1 | Posluchárna
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:30 - 11:15
5
11:30 - 12:15
6
12:15 - 13:00
7
13:00 - 13:45
8
13:45 - 14:30
9
14:45 - 15:30
10
15:30 - 16:15
11
16:30 - 17:15
12
17:15 - 18:00
Mon 23/5
VO2G celá
VO2P celá
VO2Z celá
1.1
TEO
DAK,DAK,DAK
VO2G celá
VO2P celá
VO2Z celá
1.1
TEO
DAK,DAK,DAK
Tue 24/5
VO1P celá
VO1Z celá
1.1
DIT
PTK,PTK
VO1P celá
VO1Z celá
1.1
DIT
PTK,PTK
VO1G celá
VO1Z celá
1.1
ZP
KLM,KLM
VO1Z celá
1.1
ZP
KLM
VO1Z celá
1.1
ZP
KLM
Wed 25/5
VO1Z celá
1.1
EOB
PTK
VO1Z celá
1.1
EOB
PTK
VO1Z celá
1.1
EOB
PTK
VO1Z celá
1.1
EOB
PTK
VO1I celá
VO1K celá
VO1M celá
VO1S celá
1.1
EKR
KUP,KUP,KUP,KUP
VO1I celá
VO1K celá
VO1M celá
VO1S celá
1.1
EKR
KUP,KUP,KUP,KUP
Thu 26/5
VO1G celá
VO1P celá
VO1Z celá
1.1
TEO
LUX,LUX,LUX
VO1G celá
VO1P celá
VO1Z celá
1.1
TEO
LUX,LUX,LUX
VO1G celá
VO1P celá
VO1Z celá
1.1
TEO
LUX,LUX,LUX
Fri 27/5
VO2I celá
1.1
KOP
VO2I celá
1.1
KOP
Powered by